Στο MAGIC POTION αγοράζουμε κατά προτίμηση τα φρούτα και λαχανικά μας απευθείας από την τοπική
αγορά και τοπικούς αγρότες προκειμένου να εξασφαλίσουμε φρεσκάδα και όποτε είναι δυνατόν βιολογικά προϊόντα.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε εποχιακά και ώριμα φρούτα και λαχανικά για καλύτερη γεύση, πιο θρεπτική και πιο υγιεινή ποικιλία, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την τοπική οικονομία και τις οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις.
Για να βοηθήσουμε το περιβάλλον μας, έχουμε αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες για τη χρήση
ανακυκλώσιμων υλικών ή ακόμα και ανακυκλώσιμων πλαστικών όταν είναι δυνατόν.