Η φυσική εξέλιξη μίας επιχείρησης που ξεκίνησε το 1901, προμηθεύοντας υφάσματα στις μάζες. Η BIDI,
που ξεκίνησε το 1985, είναι το τελευταίο στάδιο αυτής της αποστολής και σημαδοδοτεί την τελική
στροφή από τα υφάσματα στα έτοιμα ενδύματα με το σλόγκαν «Μόδα και Ποιότητα σε μεγάλη αξία».

Contact info

Πρώτος Όροφος

Social Profiles: