Για να έχει πάντοτε την τελευταία λέξη της μόδας στα καταστήματα, η Bershka χρησιμοποιεί το ευέλικτο επιχειρηματικό της μοντέλο για να προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές κατά την διάρκεια της σεζόν, φέρνοντας νέα προϊόντα στα καταστήματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Τα μοντέλα για την κάθε σεζόν αναπτύσσονται εξ’ ολοκλήρου από τις δημιουργικές της ομάδες, που χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή έμπνευσης τις επικρατούσες τάσεις της μόδας στην αγορά, μέσω των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα καταστήματα καθώς και από τους πελάτες.

Contact info
Social Profiles: